Disclaimer

El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding heeft de pagina’s van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter zijn dat een deel van de informatie niet (langer) correct is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding erkent geen enkele aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website.

Eventuele links naar eventuele websites van derden op de site van El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding vallen buiten de controle van El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding, die daarom voor de inhoud van de pagina’s en/of websites van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website van El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding de daarop aangeboden producten en/of diensten en/of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van de wijze waarop derden producten en diensten van El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding hanteren en/of toepassen.

Derden zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door El Mazouni Coaching & (Sport) Begeleiding geleverde producten.